Welkom

Op deze website vindt u informatie over onze stichting. Wij trachten middels deze website onze certificaathouders de mogelijkheid te geven om vragen aan ons te stellen c.q. opmerkingen te maken binnen het aangegeven kader van onze rol krachtens de statuten.

Het doel van onze stichting (artikel 2 van de statuten) is onder meer het uitoefenen van de aan de aandelen verbonden rechten, waarbij de stichting zich primair zal richten naar het belang van de certificaathouders, waarbij zij rekening houdt met het belang van de vennootschap (TMG) en de met haar verbonden onderneming. Daartoe organiseert de stichting jaarlijks een vergadering voor de certificaathouders. 

Graag vernemen wij uw ervaringen met deze website waarbij wij open staan voor suggesties en/of verbeteringen. Hiervoor kunt u het reactieformulier op de website gebruiken. Dit formulier kunt u natuurlijk ook gebruiken als u iets anders aan ons kwijt wilt.

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur,

mr. T. de Waard, voorzitter